Monographs Search

पुस्तकको विवरण
 अं अः क्ष त्र ज्ञ
' हास्यव्यङ्ग्यकार लाटोसाथी ' नामक पुस्तकको विवरण
म.पु.पु. नं : २६९९०  
नाम : हास्यव्यङ्ग्यकार लाटोसाथी  
लेखक : शिवराम चालिसे  
प्रकाशक शिवराम चालिसे  
प्रकाशकको ठेगाना त्रि.वि.कीर्तिपुर
विधा : शोधपत्र  
छापाखाना कम्प्युटर प्रिन्ट  
छापाखानाको ठेगाना -
मूल्य -
पृष्ठ ९४
मिति : २०६२  
साइज : ए-फोर
ISBN -
कैफियत त्रि.वि. नेपाली स्नाकोत्तरको शोधग्रन्थ।